Language:   English   Español   Français   한국어   Русский   Lietuviškai   Polski   český   Slovenskí   Deutsche   Nederlands   Italiano   Україньска  

КОРИСТУВАЛЬНА УГОДА НА НАДАННЯ ПОСЛУГ ДЛЯ ЧЛЕНІВ YAGER GROUP

Авторизація та договір.

Ця угода для членів Yager Group укладена та набуває чинності з сьогоднішнього дня і укладена між компаніями ТОВ «АйДіБі Казахстан», ТОВ «АйДіБі Україна», Internet Services Corporation, International Event Services, Inc. and InterNET Services International, LLC (далі спільно названими Yager Group) та Незалежним Підприємцем Amway (НПА, або Учасником). Ця угода дозволяє членам отримати доступ до ресурсу Yager Group IBOcity.com (послуги з доступу до сайту), а також дає можливість купувати допоміжні матеріали для бізнесу (описані в пункті 2), отримувати доступ до конференцій (заходів) та брати участь у програмі винагород Лідерів Yager Group. Ви згодні, що до прийняття цієї угоди ви прочитали, і зрозуміли бізнес-довідник Yager Group, який є невід'ємною частиною цієї угоди, яка опублікована в повному обсязі на www.ibocity.com, і що ви ознайомлені, і погоджуєтесь з усіма умовами, викладеними у цій Угоді

Yager Group надає товари та послуги, іменовані тут і далі Матеріалами розвитку бізнесу»: (МПБ), представлені без обмежень: інтернет-сайтами, аудіо, відео, цифровими матеріалами, книгами, журналами, фліп-чартами, іншими друкованими матеріалами, онлайн літературою , мотиваційними зустрічами, освітніми семінарами, а також суміжними видами матеріалів та послуг, які (I), розроблені з метою залучення та/або навчання потенційних партнерів, клієнтів або потенційних клієнтів з продукції та послуг компанії Amway Corp. (Амвей), або з метою підтримки, навчання, мотивації та/або розвитку НПА, або (II) які включають або використовують один або більше товарних знаків, що охороняються авторським правом компанії Amway, на які Yager Group має, або (III) іншим чином надає явний або розумний зв'язок, або асоціативність з Amway. Ця угода скасовує та замінює собою будь-які та всі попередні угоди Сторін. Ця Угода укладена окремо і не є частиною будь-яких договорів чи угод, укладених НПА з компанією Amway. У разі суперечностей з умовами договору Amway умови договору з Amway матимуть перевагу.

Статус Незалежного підрядника.

Усі НПА є індивідуальними підрядниками. Ні НПА, ні його чоловік/дружина, ні будь-який з його співробітників, партнерів, агентів, представників не повинен ні за яких обставин розглядатися як працівник, франчайзі, партнер, представник, або агент Yager Group. На момент реєстрації НПА в Yager Group як члена, або учасника, його номер НПА в Amway буде вважатися його реєстраційним номером в Yager Group. Цей номер буде потрібно при купівлі та замовлення в Yager Group та при вході на сервіси сайту.

Згода на обов'язковість програми Accreditation Plus.У рамках розгляду членства в Yager Group, і з метою укладання цієї угоди, НПА усвідомлює, розуміє та погоджується дотримуватися умов компанії Amway за програмою Accreditation Plus, які час від часу можуть змінюватися, включаючи, але не обмежуючись, положеннями керівництва програми та стандартів забезпечення якості . НПА усвідомлює і розуміє, що Yager Group та Amway є сторонами угоди Єдиного Договору Акредитації Затверджених Постачальників (А+), в якій, серед іншого, встановлені терміни та умови просування, розповсюдження та продажу МПБ за допомогою НПА, які не є затвердженими постачальниками. НПА також усвідомлює, розуміє та погоджується з тим, що на виконання умов Угоди А+ та згідно з положенням № 7 Правил Ведення бізнесу Amway, НПА, які бажають продавати, просувати, або мати дохід від продажу МПБ через затверджених Постачальників повинні мати письмовий договір із затвердженим Постачальником . НПА погоджуються дотримуватися всіх правил роботи, і розуміють, що ця угода не змінює зобов'язань НПА щодо правил ведення бізнесу. НПА цим підтверджує отримання копії РСЗК та Програмного Керівництва.

Розірвання угоди.

Yager Group може припинити дію цієї Угоди протягом тридцяти (30) днів від попереднього повідомлення, або без причини, включаючи порушення цього Договору, або у разі несплати за покупки протягом 21 дня від дати настання строків з оплати. На момент припинення дії цієї Угоди всі права, надані учаснику відповідно до цієї Угоди, припиняються та втрачають чинність. Припинення дії цієї Угоди не звільняє учасників/членів від обов'язків з оплати платіжних зобов'язань, що накопичилися, за цією Угодою.Права на інтелектуальну власність

Учасники Yager Group згодні не брати участь у будь-якій діяльності, яка порушує права інтелектуальної власності чи будь-які інші права юридичних чи фізичних осіб. Учасник погоджується не публікувати чи іншим чином поширювати повідомлення, фотографії, або записи або використовувати своє членство порушуючи, або утиску прав третіх осіб, включаючи, але не обмежуючись, авторськими правами, правами на товарні знаки, конфіденційність, або інші особисті чи майнові права, включаючи права на інтелектуальну власність або

беручи участь у шахрайській діяльності, введенні в оману, чи іншої протизаконної, чи правопорушної активності. Будь-яке порушення цього розділу вважається суттєвим порушенням договору та підставою для його негайного припинення, припинення членства без попереднього повідомлення.Конфіденційна інформація та комерційні таємниці.

Ця Угода не надає НПА жодного права, повноваження чи інтересу на будь-яку з торгових марок Yager Group, товарних знаків та торгових найменувань протягом строку дії цього Договору та після його закінчення. Yager Group є ексклюзивним власником конфіденційної інформації, звітів про роботу нижчестоящих організацій та звітів про діяльність (конфіденційна інформація), що містяться на його веб-сайтах, службах Web Office, списках МПБ та всіх списках членів Yager Group та організаційних даних. Учасникам Yager Group, які перебувають на хорошому рахунку (Yager Group визначає даний статус на свій розсуд), надається особисте, непередаване та відкликане майнове право Yager Group, на використання певної конфіденційної інформації тільки з метою просування свого незалежного бізнесу відповідно до умов цієї Угоди.Зображення / Записи / Злагоди.

Учасник цим уповноважує Yager Group та її дочірні компанії на використання, копіювання, відтворення та/або публікацію фотографії та/або аудіо/відео, які можуть включати імена користувачів, їх зображення, подібність, аудіо та відео записи, виступи та/або інші матеріали , окремо або в поєднанні, які Yager Group вважатиме за доцільне використовувати, без компенсації. Учасник дозволяє Yager Group та її дочірнім компаніям укладати договори з іншими сторонніми затвердженими постачальниками Amway з такою ж метою. Якщо Учасник визнає таке використання неприпустимим, він/вона має право скасувати використання Yager Group таких матеріалів на підставі письмового повідомлення Yager Group.

Конкуренція та переманювання.

Протягом терміну дії цієї Угоди Учасник не має права продати товар чи послугу, яка конкурує прямо чи опосередковано з МПБ Yager Group. Протягом терміну дії цієї Угоди та протягом двох (2) років після її припинення, Учасник зобов'язується не заохочувати, не вмовляти чи іншим чином намагатися завербувати чи схилити всіх, хто був асоційований з Yager Group у період двох попередніх календарних років з метою створення конкуренції. бізнесу Yager Group. Ніщо в цій Угоді не обмежує можливості будь-якого Учасника отримувати МСБ для особистого користування з будь-якого джерела або обмежує здатність продавати продукцію та послуги Amway відповідно до його договору з Amway.

Вирішення суперечок.

Усі суперечки, претензії чи розбіжності, що випливають з, або пов'язані з цією Угодою, або її порушенням, розірванням, правозастосуванням, тлумаченням, або дією, що стосуються, у тому числі МСБ, без обмежень, будь-якими претензіями чи суперечками щодо учасників Yager Group, незалежно від того, виникли вони до або після припинення дії цієї Угоди, вирішуються відповідно до договірних процедур та арбітражного процесу, викладених у правилі 11 Положення про ведення бізнесу Amway (документ розміщено на сайті www.amway.com). Правило 11 Положення про ведення бізнесу Amway враховується у цьому документі шляхом розміщення посилання.

Інші положення.

Відсутність можливостей у Yager Group з примусового виконання будь-якого положення цієї Угоди не означає відмови від прав Yager Group на подальше виконання таких положень, або будь-якого іншого положення цієї Угоди, права використання будь-яких засобів правового захисту, передбачених цією Угодою і не є актом відмови від будь-якого права чи засоби правового захисту. Ця угода є повною угодою між учасником та Yager Group щодо членства, сервісів сайту, МПБ, керівництвом по програмі заохочень, заходам та умовам членства в Yager Group. Yager Group залишає за собою право змінювати, доповнювати або модифікувати цю Угоду у будь-який час протягом тридцяти (30) днів після письмового повідомлення Учасника. Усі поправки та зміни до цієї Угоди вимагають згоди Учасника за допомогою електронного підпису. Ця Угода регулюється та тлумачиться відповідно до законів США, штату Північна Кароліна, без прив'язки до вибору права та його норм. Якщо будь-яке положення положень та умов цієї Угоди будуть визнані недійсними будь-яким судом компетентної юрисдикції, недійсність такого положення не впливає на дійсність інших положень цієї Угоди, які залишаються в повній силі та дії. Заголовки цієї Угоди використовуються виключно для зручності і не мають юридичного значення або впливу.